Mokřadní střechy - Technické řešení

Z technického hlediska je mokřadní střecha – střešní čistička souvrství materiálů nasycené vodou umístěné na ploché střeše, které umožňuje hydroponický růst mokřadních rostlin.

Souvrství má mocnost cca 15 cm a dohromady s vodou dosahuje hmotnosti cca 150 kg/m2.

Vlastní kořenová čistička je tvořena mělkým „bazénem“, vystlaným nepropustnou fólií chráněnou geotextilií a je vyplněna 10cm vrstvou lehkého substrátu a 5mm vrstvou štěrku. Samotná voda ale není na povrchu vidět, protože povrch střechy tvoří štěrk, ze kterého vyrůstají rostliny.

Okraje střechy a prostupy střechou jsou koncipovány tak, aby umožňovaly zamrznutí substrátu – volnou dilataci zamrzlého substrátu. Mokřadní střecha může být napájena buď umělým živným roztokem, nebo mechanicky předčištěnou odpadní vodou. To znamená, že voda se živinami je na střechu dávkována buď pouze pro potřebu rostlin, nebo jí je dodáváno více a střecha působí jako střešní kořenová čistička.

V případě použití střechy jako čističky odpadních vod může být voda v závislosti na její kvalitě systémem proháněna několikrát, aby došlo k dostatečnému vyčištění. Střešní čistička může být kombinována také s mokřadní fasádou – fasádní čističkou.

 

← Předchozí článek: Schéma Mokřadní střechy Další článek: Výhody →