Mokřadní střechy - Výhody

Výhodou spojení zelené střechy či fasády s čističkou je vznik zelené střechy s nízkou hmotností, která neklade příliš vysoké nároky na statiku a nosnost střechy. Další výhodou je vyřešení častého problému zelených střech, které tkví v nedostatku či naopak velkém množství vláhy. Tento problém se u zelených střech nejčastěji řeší zvýšením vrstvy substrátu, čímž však jsou kladeny vyšší nároky na statiku střechy.

Mokřadní střecha s kořenovou čističkou elegantně řeší problém s nedostatkem vláhy. Přestože může být bujně porostlá rozmanitým výběrem mokřadních rostlin, tak hmotnostně odpovídá lehkým extenzivním zeleným střechám se suchomilnými rostlinami. Navíc vše s možností využití odpadní vody z provozu domácnosti.

Přínosný je také systém recyklace odpadní vody s pomocí střešní kořenové čističky, což přispěje ke snížení spotřeby pitné vody až na polovinu. Mimo to bude zelená plocha střechy či fasády přinášet do lokality vlhkost a příznivé klima, což majitelé i okolí ocení zejména v horkých letních měsících.

VÝHODY

  • Nízké zatížení střešní konstrukce 150 kg/m2
  • Minimální požadavky na údržbu střechy
  • Menší namáhání střešní hydroizolace tepelnými změnami a UV zářením.
  • Nižší ochlazování či přehřívání střešního pláště
  • Úspory vody v domě až o 50%
  • Zlepšení klimatu v okolí domu

← Předchozí článek: Technické řešení Další článek: Mokřadní záhony →