Mokřadní střechy - Základní principy

Mokřadní střecha je unikátní spojení zelené střechy s kořenovou čistírnou, které slouží jako střešní kořenová čistička čistící odpadní vodu vyprodukovanou v domě.

Funguje to tak, že odpadní voda z domu je přivedena do vícekomorového podzemního septiku, kde dojde k separaci hrubších částic a zároveň už zde započnou některé čistící procesy. Takto předčištěná voda je následně čerpadlem trubkami skrytými ve fasádě dopravena do kořenové čističky na střeše, kde dojde k dočištění. Voda pak putuje do akumulační nádrže, kde čeká na své další využití na zahradě nebo v domácnosti, nadbytečná voda je vypouštěna do kanalizace nebo řešena zásakem.

Další možností jak využít mokřadní střechu, je její zavlažování ze zásobníku jímané dešťové vody nebo ze studny. Pravý půvab mokřadní střechy však spočívá ve využití již jednou použité vody, která je určena  k odtoku do kanalizace. Odpadní voda na zelené střeše  dává život mokřadním rostlinkám, ale i ochlazuje svou přítomností okolí.

Další článek: Schéma Mokřadní střechy →